Kirjalik küsimus P-001608/11 Mara Bizzotto (EFD) komisjonile. Erakorraline seisukord seoses ebaseaduslike sisserändajate saabumisega Vahemere ääres asuvate liikmesriikide rannikule