Kirjalik küsimus E-011012/11 Georgios Stavrakakis (S&D) komisjonile. Tulevane ühtekuuluvuspoliitika ja teabe esitamine kliimamuutuste tõkestamise eesmärkide toetamise kohta