Kirjalik küsimus E-007547/11 David Martin (S&D) komisjonile. Bosmani kohtuotsus töötajate liikumisvabaduse kohta