Kirjalik küsimus E-2619/10, mille on esitanud Mara Bizzotto (EFD) nõukogule. Kehaskannerite paigaldamine EList väljaspool asuvate riikide lennujaamadesse