Písemný dotaz E-5475/09 Kathleen Van Brempt (S&D) Komisi. Katastrofální vedlejší účinky rámcové směrnice o odpadech na spalování odpadů