Kirjalik küsimus P-002557/11 Mário David (PPE) nõukogule. Euroopa finantsstabiilsusvahendi abi Kreekale ja Iirimaale