Kohtuasi T-575/12: 28. detsembril 2012 esitatud hagi — Pyrox versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Köb Holzheizsysteme (PYROX)