Kohtuasi C-366/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzhof (Saksamaa) 1. augustil 2012 — Finanzamt Dortmund-West versus Klinikum Dortmund gGmbH