Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse avamerel nafta ja gaasi geoloogilise luure, uuringute ja tootmise ohutust