Kohtuasi T-140/10: Üldkohtu 7. oktoobri 2010 . aasta määrus — Söns versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Settimio (GREAT CHINA WALL)