Kirjalik küsimus E-008941/11 Willy Meyer (GUE/NGL) komisjonile. 1100 elamu ebaseaduslik ehitamine Iisraeli okupeeritud Palestiina aladel