Kohtuasi C-498/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 16. septembril 2013 — Agrooikosystimata EPE versus Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon (majandus- ja rahandusminister), Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon (põllumajanduse arendamise ja toiduainete minister), Perifereia Thessalias (Perifereiaki Enotita Magnisias) (Tessaalia piirkond (Magneesia maakond))