Kohtuasi T-212/09: Üldkohtu 3. juuli 2012 . aasta otsus — Taani versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Rahastamisest välja jäetud kulud — Põllukultuurid — Maade tootmisest kõrvale jätmine)