Kirjalik küsimus E-7996/10 John Stuart Agnew (EFD) komisjonile. Liiklusohutuse nõuete täitmine