Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6099 – AP/Takko) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst