Nõukogu direktiiv 96/82/EÜ, 9. detsember 1996 , ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta