Kohtujuristi ettepanek - Trstenjak - 6. juuli 2010.$