Euroopa Parlamendi 21. novembri 2012. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud) (11143/1/2012 – C7-0331/2012 – 2012/0033B(NLE))