Äriühingu üldjuhtimine finantsasutustes Euroopa Parlamendi 11. mai 2011 . aasta resolutsioon äriühingu üldjuhtimise kohta finantsasutustes (2010/2303(INI))