Kohtuasi T-477/10: 9. oktoobril 2010 esitatud hagi — SE — Blusen Stenau versus Siseturu Ühtlustamise Amet — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)