EMP Ühiskomitee otsus nr 23/2002, 1. märts 2002, millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)