Kirjalik küsimus E-002070/11 Georgios Toussas (GUE/NGL) nõukogule. Ungari eesistumine