Kohtuasi C-172/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 28. juuni 2012 . aasta otsus (Arbeitsgericht Ludwigshafen am Rhein — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Georges Erny versus Daimler AG — Werk Wörth (Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Määrus (EMÜ) nr 1612/68 — Artikli 7 lõige 4 — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Pensionieelsel perioodil osaajaga töötamise eest töötajatele makstav palgalisa — Elukohaliikmesriigis tulumaksukohustuslasteks olevad piirialatöötajad — Töökoha liikmesriigi töötasust kinnipeetava maksu arvestuslik arvessevõtmine)