Kirjalik küsimus P-000225/11 Jörg Leichtfried (S&D) komisjonile. Komisjoni töökalendrite jagamine, millest kristlikud pühad on välja jäetud