Kirjalik küsimus E-6700/09, mille on esitanud Proinsias De Rossa (S&D) komisjonile. Riikide kinnitavad avaldused Euroopa Liidu vahendite kulutamise kohta