Kirjalik küsimus E-7426/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. 17 inimõiguste kaitsja arreteerimine Türgi ametiasutuste poolt