Mål T-230/12: Talan väckt den 23 maj 2012 — Axa Belgium mot kommissionen