Kirjalik küsimus E-005888/11 Marek Henryk Migalski (ECR) komisjonile. Strateegia-31 meeleavalduste ajal toimunud vahistamised