РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови