Kirjalik küsimus E-006756/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) ja João Ferreira (GUE/NGL) komisjonile. Ühenduse vahendite kiire eraldamine