Kirjalik küsimus E-000031/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komisjonile. Türgi politsei vägivaldne sissetungimine kohalikku kauplusesse ning töötajate arreteerimine ja süüdimõistmine