Komisjoni 1. detsembri 2009 . aasta teatise 2009/C 291/05 (milles käsitletakse isikuid, kes on dumpinguvastasest tollimaksust vabastatud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 88/97 (Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest, säilitatud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1524/2000 ning viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1095/2005): teatavate tollimaksust vabastatud isikute nime ja aadressi muutused) parandus ( ELT C 291, 1.12.2009 )