Kirjalik küsimus E-003878/11 Kriton Arsenis (S&D) komisjonile. ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) ja finantsspekulatsioonid