Kirjalik küsimus E-008413/11 Herbert Reul (PPE) komisjonile. Riiklikud energiatõhususe kavad ja energiatõhususe direktiiv