Kohtuasi C-501/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. veebruari 2012 . aasta määrus — (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Itaalia eelotsusetaotlus) — kriminaalasi Raffaele Russo süüdistuses (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Spordikihlvedude panuste kogumine — Tegevusloa nõue — Tegevuslubade andmisel liidu õiguse rikkumisest tulenevad tagajärjed — Täiendava 16300 tegevusloa andmine — Võrdse kohtlemise põhimõte ja läbipaistvuse tagamise kohustus — Õiguskindluse põhimõte — Varasemate tegevuslubade omanike kaitse — Siseriiklikud õigusnormid — Panuste kogumispunktide vahelised minimaalsed kohustuslikud kaugused — Lubatavus — Tegevustega, millele tegevusluba on antud, sarnased piiriülesed tegevused — Keeld siseriiklikes õigusnormides — Lubatavus)