Kohtuasi T-338/11: Üldkohtu 21. novembri 2012 . aasta otsus — Getty Images versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PHOTOS.COM) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi PHOTOS.COM taotlus — Absoluutsed keeldumispõhjused — Eristusvõime puudumine — Kirjeldavus Caractère descriptif — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c, lõige 3)