Kirjalik küsimus E-000164/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Õlileke Tarragonas