EMP Ühiskomitee otsus nr 121/2012, 15. juuni 2012 , millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) ning protokolli nr 37 (mis sisaldab artikliga 101 ettenähtud loetelu)