Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 305/2011, 9. märts 2011 , millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ EMPs kohaldatav tekst