Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5770 – CD&R/BCA) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst