Kohtuasi T-654/11: 26. detsembril 2011 esitatud hagi — Kaddour versus nõukogu