Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 854/2011, 24. august 2011 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril