Riigiabi – Hispaania – Riigiabi C 10/10 (ex N 562/09) – Ümberkorraldusabi ettevõtjale A NOVO Comlink SL – Kutse märkuste esitamiseks ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohaselt (EMPs kohaldatav tekst)