2011/157/EL: Nõukogu otsus, 24. veebruar 2011 , Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, mis käsitleb diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, sõlmimise kohta