Kohtuasi C-242/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank te Rotterdam (Madalmaad) 18. mail 2012 — kriminaalasi, milles süüdistatav on Belgian Shell NV