Avizul Comitetului Regiunilor privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene