Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – COMP/39.605 – Elektronkiiretorude klaas