Kirjalik küsimus P-9459/10 Emine Bozkurt (S&D) komisjonile. ACTA (võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping)