Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 13/2012, 6. jaanuar 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1292/2007, millega kehtestatakse Indiast pärit polüetüleentereftalaatkile impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks