Komisjoni otsus, 16.06.2011, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.6175 - DANAHER / BECKMAN COULTER) vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 139/2004 (Ainult inglisekeelne tekst on autentne)